%5B%7B%22name%22%3A%22%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500225878%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500225879%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.666259790780366%2C%22lon%22%3A20.50006682331943%2C%22id%22%3A1500225879%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500225880%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fclub61514883%22%2C%22lat%22%3A54.666259790780366%2C%22lon%22%3A20.50006682331943%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152930%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22id%22%3A1500157100%2C%22buildingnumber%22%3A%2281%22%2C%22lat%22%3A54.666259790780366%2C%22lon%22%3A20.50006682331943%7D%2C%7B%22id%22%3A69223401%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6664332%2C%22lon%22%3A20.5003489%2C%22minlat%22%3A54.6661268%2C%22maxlat%22%3A54.6667396%2C%22minlon%22%3A20.5000698%2C%22maxlon%22%3A20.5004412%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B69223397%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetid%22%3A69223397%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500225878%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B69223401%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500225879%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500225880%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fclub61514883%22%2C%22lat%22%3A54.666259790780366%2C%22lon%22%3A20.50006682331943%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500225878%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2281%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.666259790780366%2C%22lon%22%3A20.50006682331943%2C%22buildingId%22%3A1500157100%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6664332%2C%22lon%22%3A20.5003489%2C%22buildingId%22%3A69223401%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500225879%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500225880%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fclub61514883%22%2C%22lat%22%3A54.666259790780366%2C%22lon%22%3A20.50006682331943%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500225878%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2281%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.666259790780366%2C%22lon%22%3A20.50006682331943%2C%22buildingId%22%3A1500157100%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6664332%2C%22lon%22%3A20.5003489%2C%22buildingId%22%3A69223401%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2281%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.666259790780366%2C%22lon%22%3A20.50006682331943%2C%22buildingId%22%3A1500157100%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500225878%2C%22branchId%22%3A1500225879%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500225878%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500204583%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500204584%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%2C%22id%22%3A1500204584%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500204585%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2221444%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204587%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fdjucsvetlogorsk%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204588%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22djuc.jimdo.com%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204586%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22djuc.info%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811544%2C%22townname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A1500152826%2C%22streettype%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22id%22%3A1500156439%2C%22buildingnumber%22%3A%2237%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A185249840%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%2C%22surface%22%3A%22asphalt%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.9384918%2C%22lon%22%3A20.1572664%2C%22minlat%22%3A54.9384157%2C%22maxlat%22%3A54.9385678%2C%22minlon%22%3A20.1571189%2C%22maxlon%22%3A20.1574127%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B292423246%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%22%2C%22streetid%22%3A292423246%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A1966411%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500204583%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B185249840%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500204584%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500204585%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2221444%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204587%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fdjucsvetlogorsk%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204588%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22djuc.jimdo.com%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204586%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22djuc.info%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500204583%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2237%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%2C%22buildingId%22%3A1500156439%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.9384918%2C%22lon%22%3A20.1572664%2C%22buildingId%22%3A185249840%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500204584%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500204585%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2221444%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204587%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fdjucsvetlogorsk%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204588%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22djuc.jimdo.com%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204586%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22djuc.info%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500204583%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2237%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%2C%22buildingId%22%3A1500156439%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.9384918%2C%22lon%22%3A20.1572664%2C%22buildingId%22%3A185249840%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2237%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.93852129717044%2C%22lon%22%3A20.157155175700694%2C%22buildingId%22%3A1500156439%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500204583%2C%22branchId%22%3A1500204584%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%B3.%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500204583%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%202-14-44%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500204585%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500164362%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500164363%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%2C%22id%22%3A1500164363%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500164364%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2265634%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164365%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2230457%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164366%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%2231142%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164367%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22tvmarsddt%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811545%2C%22townname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A1500153087%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500154227%2C%22buildingnumber%22%3A%2218%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A185403327%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6505815%2C%22lon%22%3A19.9024966%2C%22minlat%22%3A54.6504128%2C%22maxlat%22%3A54.6507502%2C%22minlon%22%3A19.9022278%2C%22maxlon%22%3A19.9027653%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B80721090%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A80721090%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A145121023%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500164362%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B185403327%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500164363%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500164364%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2265634%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164365%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2230457%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164366%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%2231142%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164367%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22tvmarsddt%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500164362%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2218%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%2C%22buildingId%22%3A1500154227%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6505815%2C%22lon%22%3A19.9024966%2C%22buildingId%22%3A185403327%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500164363%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500164364%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2265634%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164365%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2230457%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164366%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%2231142%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%2C%7B%22id%22%3A1500164367%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22tvmarsddt%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500164362%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2218%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%2C%22buildingId%22%3A1500154227%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6505815%2C%22lon%22%3A19.9024966%2C%22buildingId%22%3A185403327%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2218%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.650646158280885%2C%22lon%22%3A19.902449105829653%2C%22buildingId%22%3A1500154227%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500164362%2C%22branchId%22%3A1500164363%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%B3.%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500164362%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%206-56-34%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500164364%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500226217%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500226218%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71279928292414%2C%22lon%22%3A20.439857241401317%2C%22id%22%3A1500226218%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500226219%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22961443%22%2C%22lat%22%3A54.71279928292414%2C%22lon%22%3A20.439857241401317%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500226217%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B288237939%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A288237939%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%3Alevels%22%3A%225%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%2212%22%2C%22building%22%3A%22apartments%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%2212%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7127053%2C%22lon%22%3A20.4392529%2C%22minlat%22%3A54.7126302%2C%22maxlat%22%3A54.7127803%2C%22minlon%22%3A20.4381946%2C%22maxlon%22%3A20.4403115%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B176281194%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A176281194%7D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500226218%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500226219%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22961443%22%2C%22lat%22%3A54.71279928292414%2C%22lon%22%3A20.439857241401317%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500226217%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7127053%2C%22lon%22%3A20.4392529%2C%22buildingId%22%3A288237939%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500226218%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500226219%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22961443%22%2C%22lat%22%3A54.71279928292414%2C%22lon%22%3A20.439857241401317%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500226217%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7127053%2C%22lon%22%3A20.4392529%2C%22buildingId%22%3A288237939%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7127053%2C%22lon%22%3A20.4392529%2C%22buildingId%22%3A288237939%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500226217%2C%22branchId%22%3A1500226218%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500226217%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2096-14-43%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500226219%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500182263%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500182264%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%2C%22id%22%3A1500182264%2C%22officenumber%22%3A%229%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182265%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22214656%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182267%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fzolotoy_osminog%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182266%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22zolotoy_osminog%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153298%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500155402%2C%22buildingnumber%22%3A%227%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%2C%7B%22id%22%3A201719793%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%227%D0%B0%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%227%D0%B0%22%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7154385%2C%22lon%22%3A20.4582534%2C%22minlat%22%3A54.7153431%2C%22maxlat%22%3A54.7155338%2C%22minlon%22%3A20.458055%2C%22maxlon%22%3A20.4584519%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B42759889%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A42759889%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500182263%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B201719793%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500182264%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182265%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22214656%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182267%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fzolotoy_osminog%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182266%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22zolotoy_osminog%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500182263%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%2C%22buildingId%22%3A1500155402%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22buildingNumber%22%3A%227%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7154385%2C%22lon%22%3A20.4582534%2C%22buildingId%22%3A201719793%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500182264%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182265%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22214656%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182267%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fzolotoy_osminog%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182266%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22zolotoy_osminog%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500182263%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%2C%22buildingId%22%3A1500155402%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22buildingNumber%22%3A%227%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7154385%2C%22lon%22%3A20.4582534%2C%22buildingId%22%3A201719793%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%227%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71555312719094%2C%22lon%22%3A20.458539953522795%2C%22buildingId%22%3A1500155402%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500182263%2C%22branchId%22%3A1500182264%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500182263%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2021-46-56%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500182265%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500223672%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500223673%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.723267571377825%2C%22lon%22%3A20.470745812445767%2C%22id%22%3A1500223673%2C%22officenumber%22%3A%2213%D0%B0%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500223674%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22210636%22%2C%22lat%22%3A54.723267571377825%2C%22lon%22%3A20.470745812445767%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153269%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500157175%2C%22buildingnumber%22%3A%2213%22%2C%22lat%22%3A54.723267571377825%2C%22lon%22%3A20.470745812445767%7D%2C%7B%22id%22%3A102676737%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%223%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7229044%2C%22lon%22%3A20.4700382%2C%22minlat%22%3A54.7224672%2C%22maxlat%22%3A54.7233415%2C%22minlon%22%3A20.4699316%2C%22maxlon%22%3A20.4711654%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B346624975%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A346624975%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500223672%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B102676737%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500223673%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500223674%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22210636%22%2C%22lat%22%3A54.723267571377825%2C%22lon%22%3A20.470745812445767%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500223672%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2213%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.723267571377825%2C%22lon%22%3A20.470745812445767%2C%22buildingId%22%3A1500157175%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7229044%2C%22lon%22%3A20.4700382%2C%22buildingId%22%3A102676737%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500223673%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500223674%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22210636%22%2C%22lat%22%3A54.723267571377825%2C%22lon%22%3A20.470745812445767%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500223672%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2213%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.723267571377825%2C%22lon%22%3A20.470745812445767%2C%22buildingId%22%3A1500157175%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7229044%2C%22lon%22%3A20.4700382%2C%22buildingId%22%3A102676737%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2213%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.723267571377825%2C%22lon%22%3A20.470745812445767%2C%22buildingId%22%3A1500157175%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500223672%2C%22branchId%22%3A1500223673%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500223672%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2021-06-36%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500223674%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500188800%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500188801%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%2C%22id%22%3A1500188801%2C%22officenumber%22%3A%22%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%2020%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500188802%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22521824%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188803%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22900536%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188804%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fhobbymusic%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188805%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.hobbymusic.ru%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152828%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22id%22%3A1500153597%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A108735456%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%223%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7245123%2C%22lon%22%3A20.507383%2C%22minlat%22%3A54.7244598%2C%22maxlat%22%3A54.7245648%2C%22minlon%22%3A20.5068667%2C%22maxlon%22%3A20.5078993%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B294495621%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A294495621%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500188800%2C%22tagRef%22%3A%5B1432991388%2C25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B108735456%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A1432991388%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500188801%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A1432991388%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500188802%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22521824%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188803%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22900536%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188804%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fhobbymusic%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188805%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.hobbymusic.ru%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500188800%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7245123%2C%22lon%22%3A20.507383%2C%22buildingId%22%3A108735456%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500188801%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A1432991388%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500188802%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22521824%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188803%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22900536%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188804%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fhobbymusic%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%2C%7B%22id%22%3A1500188805%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.hobbymusic.ru%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500188800%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7245123%2C%22lon%22%3A20.507383%2C%22buildingId%22%3A108735456%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.7245362703264%2C%22lon%22%3A20.507163514063972%2C%22buildingId%22%3A1500153597%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500188800%2C%22branchId%22%3A1500188801%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500188800%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2052-18-24%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500188802%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500230551%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500230552%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%2C%22id%22%3A1500230552%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500230553%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22462585%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230554%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22464486%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230556%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fecocentr%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230557%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.ecocentr39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230558%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22facebook.com%2Fpages%2F%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%2F381745875189300%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230555%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22cebet%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153579%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500157423%2C%22buildingnumber%22%3A%222%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500230551%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500230552%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500230553%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22462585%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230554%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22464486%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230556%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fecocentr%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230557%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.ecocentr39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230558%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22facebook.com%2Fpages%2F%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%2F381745875189300%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230555%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22cebet%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500230551%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%2C%22buildingId%22%3A1500157423%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500230552%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500230553%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22462585%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230554%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22464486%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230556%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fecocentr%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230557%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.ecocentr39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230558%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22facebook.com%2Fpages%2F%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%2F381745875189300%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%2C%7B%22id%22%3A1500230555%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22cebet%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500230551%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%2C%22buildingId%22%3A1500157423%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71177466968211%2C%22lon%22%3A20.496594834746304%2C%22buildingId%22%3A1500157423%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500230551%2C%22branchId%22%3A1500230552%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500230551%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2046-25-85%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500230553%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500198554%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500198555%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%2C%22id%22%3A1500198555%2C%22officenumber%22%3A%221%2C%203%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500198556%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229114523388%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198557%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229118579946%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811554%2C%22townname%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A1500153007%2C%22streettype%22%3A%22%D1%88%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22id%22%3A1500154076%2C%22buildingnumber%22%3A%221%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%7D%2C%7B%22id%22%3A103395221%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7687254%2C%22lon%22%3A20.6091806%2C%22minlat%22%3A54.7685723%2C%22maxlat%22%3A54.7688784%2C%22minlon%22%3A20.608808%2C%22maxlon%22%3A20.6094615%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B103403365%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%22%2C%22streetid%22%3A103403365%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A1950322%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500198554%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B103395221%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500198555%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500198556%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229114523388%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198557%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229118579946%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500198554%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%221%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%88%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%2C%22buildingId%22%3A1500154076%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7687254%2C%22lon%22%3A20.6091806%2C%22buildingId%22%3A103395221%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500198555%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500198556%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229114523388%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198557%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229118579946%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500198554%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%221%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%88%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%2C%22buildingId%22%3A1500154076%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7687254%2C%22lon%22%3A20.6091806%2C%22buildingId%22%3A103395221%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%221%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%88%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.76872603403755%2C%22lon%22%3A20.60909984092943%2C%22buildingId%22%3A1500154076%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500198554%2C%22branchId%22%3A1500198555%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500198554%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%20911-452-3388%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500198556%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500177156%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500177157%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.72139304767067%2C%22lon%22%3A20.46716827182676%2C%22id%22%3A1500177157%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500177158%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22916122%22%2C%22lat%22%3A54.72139304767067%2C%22lon%22%3A20.46716827182676%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152827%2C%22streettype%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500155075%2C%22buildingnumber%22%3A%2285%22%2C%22lat%22%3A54.72139304767067%2C%22lon%22%3A20.46716827182676%7D%2C%7B%22id%22%3A132218115%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7213532%2C%22lon%22%3A20.4674657%2C%22minlat%22%3A54.7211249%2C%22maxlat%22%3A54.7215815%2C%22minlon%22%3A20.4672907%2C%22maxlon%22%3A20.4678224%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B202628135%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A202628135%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500177156%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B132218115%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500177157%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500177158%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22916122%22%2C%22lat%22%3A54.72139304767067%2C%22lon%22%3A20.46716827182676%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500177156%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2285%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72139304767067%2C%22lon%22%3A20.46716827182676%2C%22buildingId%22%3A1500155075%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7213532%2C%22lon%22%3A20.4674657%2C%22buildingId%22%3A132218115%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500177157%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500177158%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22916122%22%2C%22lat%22%3A54.72139304767067%2C%22lon%22%3A20.46716827182676%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500177156%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2285%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72139304767067%2C%22lon%22%3A20.46716827182676%2C%22buildingId%22%3A1500155075%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7213532%2C%22lon%22%3A20.4674657%2C%22buildingId%22%3A132218115%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2285%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D1%80-%D0%BA%D1%82%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72139304767067%2C%22lon%22%3A20.46716827182676%2C%22buildingId%22%3A1500155075%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500177156%2C%22branchId%22%3A1500177157%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500177156%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2091-61-22%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500177158%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500189976%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500189977%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.69756783410713%2C%22lon%22%3A20.49915952488247%2C%22id%22%3A1500189977%2C%22officenumber%22%3A%2212%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500189978%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229216106367%22%2C%22lat%22%3A54.69756783410713%2C%22lon%22%3A20.49915952488247%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153390%2C%22streettype%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22id%22%3A1500155802%2C%22buildingnumber%22%3A%222%22%2C%22lat%22%3A54.69756783410713%2C%22lon%22%3A20.49915952488247%7D%2C%7B%22id%22%3A90681611%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6975412%2C%22lon%22%3A20.4993582%2C%22minlat%22%3A54.6970966%2C%22maxlat%22%3A54.6979857%2C%22minlon%22%3A20.4992361%2C%22maxlon%22%3A20.4994803%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B137954647%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A137954647%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500189976%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B90681611%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500189977%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500189978%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229216106367%22%2C%22lat%22%3A54.69756783410713%2C%22lon%22%3A20.49915952488247%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500189976%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.69756783410713%2C%22lon%22%3A20.49915952488247%2C%22buildingId%22%3A1500155802%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6975412%2C%22lon%22%3A20.4993582%2C%22buildingId%22%3A90681611%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500189977%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500189978%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229216106367%22%2C%22lat%22%3A54.69756783410713%2C%22lon%22%3A20.49915952488247%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500189976%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.69756783410713%2C%22lon%22%3A20.49915952488247%2C%22buildingId%22%3A1500155802%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6975412%2C%22lon%22%3A20.4993582%2C%22buildingId%22%3A90681611%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.69756783410713%2C%22lon%22%3A20.49915952488247%2C%22buildingId%22%3A1500155802%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500189976%2C%22branchId%22%3A1500189977%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500189976%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%20921-610-6367%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500189978%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500194216%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500194217%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%2C%22id%22%3A1500194217%2C%22officenumber%22%3A%2259%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500194218%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22687480%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194219%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22687428%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194220%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22688146%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194221%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22maoudyucmosk%40eduklgd.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153294%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22id%22%3A1500156006%2C%22buildingnumber%22%3A%2257%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A150465787%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%223%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6835527%2C%22lon%22%3A20.5310466%2C%22minlat%22%3A54.6834231%2C%22maxlat%22%3A54.6836823%2C%22minlon%22%3A20.5304869%2C%22maxlon%22%3A20.531251%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B44920421%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetid%22%3A44920421%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500194216%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B150465787%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500194217%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500194218%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22687480%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194219%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22687428%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194220%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22688146%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194221%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22maoudyucmosk%40eduklgd.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500194216%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2257%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%2C%22buildingId%22%3A1500156006%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6835527%2C%22lon%22%3A20.5310466%2C%22buildingId%22%3A150465787%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500194217%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500194218%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22687480%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194219%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22687428%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194220%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22688146%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%2C%7B%22id%22%3A1500194221%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22maoudyucmosk%40eduklgd.ru%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500194216%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2257%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%2C%22buildingId%22%3A1500156006%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6835527%2C%22lon%22%3A20.5310466%2C%22buildingId%22%3A150465787%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2257%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.6834887220511%2C%22lon%22%3A20.53054441512139%2C%22buildingId%22%3A1500156006%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500194216%2C%22branchId%22%3A1500194217%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500194216%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2068-74-80%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500194218%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500198638%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500198639%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%2C%22id%22%3A1500198639%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500198640%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22714437%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198643%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198644%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22sportmolklgd.ru%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198645%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22facebook.com%2Fmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198641%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22muopkmosk%40rambler.ru%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198642%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22twitter.com%2F%40sportmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152900%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22id%22%3A1500156183%2C%22buildingnumber%22%3A%2226%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A96893303%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22addr%3Apostcode%22%3A%22236011%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22streetname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6740105%2C%22lon%22%3A20.5100943%2C%22minlat%22%3A54.6734285%2C%22maxlat%22%3A54.6745924%2C%22minlon%22%3A20.5099661%2C%22maxlon%22%3A20.5102225%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B96870166%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A96870166%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500198638%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B96893303%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500198639%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500198640%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22714437%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198643%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198644%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22sportmolklgd.ru%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198645%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22facebook.com%2Fmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198641%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22muopkmosk%40rambler.ru%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198642%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22twitter.com%2F%40sportmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500198638%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2226%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%2C%22buildingId%22%3A1500156183%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6740105%2C%22lon%22%3A20.5100943%2C%22buildingId%22%3A96893303%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500198639%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500198640%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22714437%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198643%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198644%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22sportmolklgd.ru%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198645%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22facebook.com%2Fmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198641%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22muopkmosk%40rambler.ru%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%2C%7B%22id%22%3A1500198642%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22twitter.com%2F%40sportmolklgd%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500198638%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2226%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%2C%22buildingId%22%3A1500156183%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6740105%2C%22lon%22%3A20.5100943%2C%22buildingId%22%3A96893303%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2226%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.67412681903107%2C%22lon%22%3A20.50979108627002%2C%22buildingId%22%3A1500156183%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500198638%2C%22branchId%22%3A1500198639%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500198638%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2071-44-37%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500198640%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500207176%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500207177%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%2C%22id%22%3A1500207177%2C%22officenumber%22%3A%22102%D0%B0%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500207178%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22983553%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%2C%7B%22id%22%3A1500207179%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22molod-club.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%2C%7B%22id%22%3A1500207180%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fpublic35812059%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152963%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500153838%2C%22buildingnumber%22%3A%22102%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%2C%7B%22id%22%3A101161186%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22apartments%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%226%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7103433%2C%22lon%22%3A20.57987%2C%22minlat%22%3A54.7098386%2C%22maxlat%22%3A54.710848%2C%22minlon%22%3A20.5796991%2C%22maxlon%22%3A20.5815426%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B56221637%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A56221637%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500207176%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B101161186%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500207177%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500207178%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22983553%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%2C%7B%22id%22%3A1500207179%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22molod-club.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%2C%7B%22id%22%3A1500207180%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fpublic35812059%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500207176%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22102%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%2C%22buildingId%22%3A1500153838%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7103433%2C%22lon%22%3A20.57987%2C%22buildingId%22%3A101161186%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500207177%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500207178%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22983553%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%2C%7B%22id%22%3A1500207179%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22molod-club.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%2C%7B%22id%22%3A1500207180%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22vk.com%2Fpublic35812059%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500207176%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22102%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%2C%22buildingId%22%3A1500153838%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7103433%2C%22lon%22%3A20.57987%2C%22buildingId%22%3A101161186%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%22102%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71043015041732%2C%22lon%22%3A20.57954077650548%2C%22buildingId%22%3A1500153838%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500207176%2C%22branchId%22%3A1500207177%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500207176%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2098-35-53%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500207178%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500202756%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500202757%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71789075689548%2C%22lon%22%3A20.4876094361169%2C%22id%22%3A1500202757%2C%22officenumber%22%3A%2214%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500202758%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22212303%22%2C%22lat%22%3A54.71789075689548%2C%22lon%22%3A20.4876094361169%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153383%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500156356%2C%22buildingnumber%22%3A%2210%22%2C%22lat%22%3A54.71789075689548%2C%22lon%22%3A20.4876094361169%7D%2C%7B%22id%22%3A95290260%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7178328%2C%22lon%22%3A20.4878626%2C%22minlat%22%3A54.7175881%2C%22maxlat%22%3A54.7180775%2C%22minlon%22%3A20.4877507%2C%22maxlon%22%3A20.4879745%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B42758154%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A42758154%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500202756%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B95290260%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500202757%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500202758%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22212303%22%2C%22lat%22%3A54.71789075689548%2C%22lon%22%3A20.4876094361169%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500202756%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71789075689548%2C%22lon%22%3A20.4876094361169%2C%22buildingId%22%3A1500156356%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7178328%2C%22lon%22%3A20.4878626%2C%22buildingId%22%3A95290260%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500202757%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500202758%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22212303%22%2C%22lat%22%3A54.71789075689548%2C%22lon%22%3A20.4876094361169%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500202756%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71789075689548%2C%22lon%22%3A20.4876094361169%2C%22buildingId%22%3A1500156356%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7178328%2C%22lon%22%3A20.4878626%2C%22buildingId%22%3A95290260%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71789075689548%2C%22lon%22%3A20.4876094361169%2C%22buildingId%22%3A1500156356%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500202756%2C%22branchId%22%3A1500202757%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500202756%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2021-23-03%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500202758%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500216701%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500216702%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.732529716005864%2C%22lon%22%3A20.477772883755794%2C%22id%22%3A1500216702%2C%22officenumber%22%3A%2279%D0%B0%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500216703%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22219601%22%2C%22lat%22%3A54.732529716005864%2C%22lon%22%3A20.477772883755794%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152977%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500153871%2C%22buildingnumber%22%3A%2277%22%2C%22lat%22%3A54.732529716005864%2C%22lon%22%3A20.477772883755794%7D%2C%7B%22id%22%3A102519042%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%2C%22building%3Alevels%22%3A%223%22%2C%22roof%3Ashape%22%3A%22hipped%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7324721%2C%22lon%22%3A20.4780317%2C%22minlat%22%3A54.7322314%2C%22maxlat%22%3A54.7327127%2C%22minlon%22%3A20.4775506%2C%22maxlon%22%3A20.4781711%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B150596902%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A15%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A150596902%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500216701%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B102519042%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500216702%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500216703%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22219601%22%2C%22lat%22%3A54.732529716005864%2C%22lon%22%3A20.477772883755794%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500216701%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2277%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.732529716005864%2C%22lon%22%3A20.477772883755794%2C%22buildingId%22%3A1500153871%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7324721%2C%22lon%22%3A20.4780317%2C%22buildingId%22%3A102519042%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500216702%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500216703%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22219601%22%2C%22lat%22%3A54.732529716005864%2C%22lon%22%3A20.477772883755794%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500216701%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2277%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.732529716005864%2C%22lon%22%3A20.477772883755794%2C%22buildingId%22%3A1500153871%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A15%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7324721%2C%22lon%22%3A20.4780317%2C%22buildingId%22%3A102519042%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2277%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.732529716005864%2C%22lon%22%3A20.477772883755794%2C%22buildingId%22%3A1500153871%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500216701%2C%22branchId%22%3A1500216702%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500216701%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2021-96-01%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500216703%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500229169%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500229170%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%2C%22id%22%3A1500229170%2C%22officenumber%22%3A%2214%22%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500229171%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229062363924%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%7D%2C%7B%22id%22%3A1500229172%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22967022%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153354%2C%22streettype%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500155554%2C%22buildingnumber%22%3A%2212%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%7D%2C%7B%22id%22%3A138947866%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7288992%2C%22lon%22%3A20.3509333%2C%22minlat%22%3A54.7287238%2C%22maxlat%22%3A54.7290746%2C%22minlon%22%3A20.3507879%2C%22maxlon%22%3A20.3510788%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B69558835%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A69558835%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500229169%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B138947866%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500229170%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500229171%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229062363924%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%7D%2C%7B%22id%22%3A1500229172%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22967022%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500229169%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%2C%22buildingId%22%3A1500155554%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7288992%2C%22lon%22%3A20.3509333%2C%22buildingId%22%3A138947866%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500229170%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500229171%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229062363924%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%7D%2C%7B%22id%22%3A1500229172%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22967022%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500229169%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%2C%22buildingId%22%3A1500155554%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7288992%2C%22lon%22%3A20.3509333%2C%22buildingId%22%3A138947866%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2212%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72897120358651%2C%22lon%22%3A20.350539998489523%2C%22buildingId%22%3A1500155554%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500229169%2C%22branchId%22%3A1500229170%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500229169%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%20906-236-3924%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500229171%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500201326%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500201327%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%2C%22id%22%3A1500201327%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500201328%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229527909389%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%7D%2C%7B%22id%22%3A1500201329%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22artmedved7676%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152954%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500154238%2C%22buildingnumber%22%3A%22111%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500201326%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500201327%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500201328%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229527909389%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%7D%2C%7B%22id%22%3A1500201329%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22artmedved7676%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500201326%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22111%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%2C%22buildingId%22%3A1500154238%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500201327%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500201328%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229527909389%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%7D%2C%7B%22id%22%3A1500201329%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22artmedved7676%40mail.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500201326%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%22111%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%2C%22buildingId%22%3A1500154238%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%22111%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72898680038133%2C%22lon%22%3A20.35533700210672%2C%22buildingId%22%3A1500154238%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500201326%2C%22branchId%22%3A1500201327%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500201326%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%20952-790-9389%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500201328%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500165708%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500165709%2C0%5D%2C%5B1500194548%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%2C%22id%22%3A1500165709%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500165710%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22963058%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%2C%7B%22id%22%3A1500165711%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22217469%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%2C%7B%22id%22%3A1500165712%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B4%D1%82.%D1%80%D1%84%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500165708%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B201559047%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A201559047%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22amenity%22%3A%22public_building%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%222%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%2C%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%222%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7137432%2C%22lon%22%3A20.4552365%2C%22minlat%22%3A54.7136678%2C%22maxlat%22%3A54.7138185%2C%22minlon%22%3A20.4551366%2C%22maxlon%22%3A20.4553364%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B44388632%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A44388632%7D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.714697609287555%2C%22lon%22%3A20.436396481769243%2C%22id%22%3A1500194548%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500194549%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22963064%22%2C%22lat%22%3A54.714697609287555%2C%22lon%22%3A20.436396481769243%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500165708%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B241220566%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A241220566%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22addr%3Acity%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22addr%3Ahousenumber%22%3A%2217%22%2C%22addr%3Astreet%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%2C%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22buildingnumber%22%3A%2217%22%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.7146658%2C%22lon%22%3A20.4364878%2C%22minlat%22%3A54.7146157%2C%22maxlat%22%3A54.7147159%2C%22minlon%22%3A20.4363965%2C%22maxlon%22%3A20.4365791%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B206623127%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetid%22%3A206623127%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townid%22%3A1674442%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500165709%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500165710%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22963058%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%2C%7B%22id%22%3A1500165711%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22217469%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%2C%7B%22id%22%3A1500165712%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B4%D1%82.%D1%80%D1%84%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500165708%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7137432%2C%22lon%22%3A20.4552365%2C%22buildingId%22%3A201559047%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500194548%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500194549%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22963064%22%2C%22lat%22%3A54.714697609287555%2C%22lon%22%3A20.436396481769243%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500165708%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2217%22%2C%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.7146658%2C%22lon%22%3A20.4364878%2C%22buildingId%22%3A241220566%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500165709%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500165710%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22963058%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%2C%7B%22id%22%3A1500165711%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22217469%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%2C%7B%22id%22%3A1500165712%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B4%D1%82.%D1%80%D1%84%22%2C%22lat%22%3A54.71379006439688%2C%22lon%22%3A20.455160042266293%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500165708%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7137432%2C%22lon%22%3A20.4552365%2C%22buildingId%22%3A201559047%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.7137432%2C%22lon%22%3A20.4552365%2C%22buildingId%22%3A201559047%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500165708%2C%22branchId%22%3A1500165709%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%22%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500165708%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2096-30-58%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500165710%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500182044%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500182045%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%2C%22id%22%3A1500182045%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182046%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229210072131%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182048%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22dc.baltinform.ru%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182047%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22centerdtc39%40gmail.com%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492618973%2C%22towntype%22%3A%22%D0%BF%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%2C%22streetid%22%3A1500153328%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%22%2C%22id%22%3A1500155386%2C%22buildingnumber%22%3A%221%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%2C%7B%22id%22%3A140856173%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6092808%2C%22lon%22%3A20.2309166%2C%22minlat%22%3A54.6091786%2C%22maxlat%22%3A54.609383%2C%22minlon%22%3A20.2306822%2C%22maxlon%22%3A20.231151%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500182044%2C%22tagRef%22%3A%5B25%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B140856173%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500182045%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182046%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229210072131%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182048%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22dc.baltinform.ru%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182047%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22centerdtc39%40gmail.com%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500182044%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%221%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%BF%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%2C%22buildingId%22%3A1500155386%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.6092808%2C%22lon%22%3A20.2309166%2C%22buildingId%22%3A140856173%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500182045%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A25%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500182046%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%229210072131%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182048%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22dc.baltinform.ru%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%2C%7B%22id%22%3A1500182047%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22centerdtc39%40gmail.com%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500182044%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%221%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%BF%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%2C%22buildingId%22%3A1500155386%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.6092808%2C%22lon%22%3A20.2309166%2C%22buildingId%22%3A140856173%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%221%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%BF%22%2C%22lat%22%3A54.60930449245406%2C%22lon%22%3A20.23079007953997%2C%22buildingId%22%3A1500155386%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500182044%2C%22branchId%22%3A1500182045%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22href%22%3A%22https%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500182044%22%2C%22protocol%22%3A%22https%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%20921-007-2131%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500182046%7D%5D %22%5Cn%5Cn%3Ctemplate-config%3E%5Cn%20%20%3Cmasterslave%20width%3D%5C%2260%25%5C%22%3E%3C%2Fmasterslave%3E%5Cn%3C%2Ftemplate-config%3E%5Cn%5Cn%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template%5C%22%20ng-controller%3D%5C%22ru.geo.smart.pane.drag.Controller%20as%20dragController%5C%22%3E%5Cn%20%20%3Csmart-pane-drag%5Cn%20%20%20%20header-class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header%5C%22%5Cn%20%20%20%20content-class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-content%5C%22%5Cn%20%20%20%20header-click%3D%5C%22dragController.headerClick%5C%22%3E%5Cn%20%20%3C%2Fsmart-pane-drag%3E%5Cn%5Cn%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template%5C%22%5Cn%20%20%20%20ng-controller%3D%5C%22ru.geo.catalog.search.Controller%20as%20controller%5C%22%5Cn%20%20%20%20ng-init%3D%5C%22controller.initTag(%5B%25tag%25%5D%2C%20%5B%25page%25%5D%2C%20%5B%25pageCount%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.init(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Dorganizations%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initTemplate(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Dtemplate%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initJavaScript(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Djs%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initTitle(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5DtagName%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initDomain(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Ddomain%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22card%20catalog-tag-template-card-container%5C%22%20smart-pane-dynamic-scope%20pane-id%3D%5C%22%7B%7B%3A%3Acontroller.pid%7D%7D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-click%3D%5C%22dragController.headerClick()%5C%22%20class%3D%5C%22card-header%20catalog-tag-template-card-header%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-block%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ch1%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-text%5C%22%3E%5B%25tagName%25%5D%3C%2Fh1%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-page-number%5C%22%20ng-hide%3D%5C%22%3A%3A!controller.isStaticPage%5C%22%3E%20(%D1%81%D1%82%D1%80.%20%5B%25page%25%5D)%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-search-template-header-buttons-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20class%3D%5C%22button%20button-fill%20button-raised%20icon-button%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-class%3D'%7B%5C%22filters-visible%5C%22%3A%20isFiltersVisible%7D'%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.toggleFiltersVisibilityAndScrollContent(%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22cp%20cp-filter-tool-black-shape%20filter-icon%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20class%3D%5C%22button%20button-fill%20button-raised%20icon-button%20show-on-map-icon-button%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.showOnMapAndSendTurnDownEvent(%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon%20icon-map%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.showOnMapAndSendTurnDownEvent(%24event)%5C%22%20class%3D%5C%22button%20button-round%20active%20show-on-map-text-button%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22button-text%5C%22%3E%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22card-content%20catalog-tag-template-card-content%20panel-content%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20infinite-scroll%3D%5C%22controller.organizationsInfiniteScroll()%5C%22%20keep-scroll%20infinite-top-scroll%3D%5C%22controller.organizationsInfiniteTopScroll()%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctop%3E%3C%2Ftop%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cinfinite-scroll-top-loading-block%3E%3C%2Finfinite-scroll-top-loading-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22controller.isShowFiltersBlock()%5C%22%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-filters%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cgeo-filters%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-filters-container%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22isFiltersVisible%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20filters%3D%5C%22controller.filters%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20columns%3D%5C%222%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fgeo-filters%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.clearFilters()%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22controller.isShowFiltersMessage()%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-tamplate-filters-message%5C%22%3E%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22list-block%20media-list%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cul%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-repeat%3D%5C%22organization%20in%20controller.prevFiltredOrganizations%5C%22%20keep-scroll-item%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cmustache-template%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20template%3D%5C%22%3A%3Acontroller.organizationTemplate%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20context%3D%5C%22%3A%3Aorganization%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20controller%3D%5C%22%3A%3Acontroller%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fmustache-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isStaticPage%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23organizations%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Corganization-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCardTap(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20%5B%25%23branch.0%25%5D'branchId'%3A%20%5B%25id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25provider%25%5D%20%5B%25%2Fbranch.0%25%5D%20%7D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-mouseover%3D%5C%22controller.hover(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-mouseleave%3D%5C%22controller.leave(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3D%5C%22catalog-search-organization-%5B%25id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22item-content%20catalog-tag-template-item-content%20%5B%25%23branch.0.advertisment%25%5Dcatalog-tag-template-card-advertisment%5B%25%2Fbranch.0.advertisment%25%5D%20%5B%25%23highlighted%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fhighlighted%25%5D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-inner%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-item-content-title-block%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-location%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23branch.0.advertisment%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fbranch.0.advertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23highlighted%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fhighlighted%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25href%25%5D%5C%22%20target%3D%5C%22_blank%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCard(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20'branchId'%3A%20%5B%25branch.0.id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25branch.0.provider%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cb%3E%5B%25%23common_trim%25%5D%5B%25name%25%5D%2C%20%5B%25organizationComment%25%5D%5B%25%2Fcommon_trim%25%5D%3C%2Fb%3E%26nbsp%3B%3Ca%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20href%3D%5C%22%23%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22orgnization-comment-bubble%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-cloak%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.haveComments(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22orgnization-comment-hint%5C%22%3E%7B%7Bcontroller.commentCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%20%7B%7B%5C%22%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2(%D0%BE%D0%B2)%5C%22%7CpluralFormForMessageWithNumber%3Acontroller.commentCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fspan%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23branch.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23advertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-text%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-orgnization-rating%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C1%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C2%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C3%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C4%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_htmlToPlainText%25%5D%5B%25%7Bcommentincard%7D%25%5D%5B%25%2Fcommon_htmlToPlainText%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5Eadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-text%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-orgnization-rating%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C1%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C2%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C3%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C4%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_trim%25%5D%5B%25%23tag%25%5D%5B%25name%25%5D%2C%20%5B%25%2Ftag%25%5D%5B%25%2Fcommon_trim%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fbranch.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cgeo-news-buttons%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isButtonsNewsExists(%5B%25id%25%5D)%5C%22%20buttons%3D%5C%22%3A%3Acontroller.newsButtons%5C%22%20id%3D%5C%22%5B%25id%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fgeo-news-buttons%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-photo-text%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22!controller.isOrganizationPhotosVisible%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.havePhoto(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.showGallery(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%7B%7B%3A%3Acontroller.photoCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23helperData.firstBuilding%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23lat%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23lon%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-address%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25%23buildingId%25%5D%5B%25%23host%25%5D%5B%25protocol%25%5D%3A%2F%2F%5B%25domain%25%5D.%5B%25host%25%5D%5B%25%2Fhost%25%5D%2Faddress%2Fbuilding%2F%5B%25buildingId%25%5D%5B%25%2FbuildingId%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.flyToLatLonAndSendTurnDownEvent(%5B%25lat%25%5D%2C%5B%25lon%25%5D%2C%20%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_trimAll%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23streetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25streetName%25%5D%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25buildingNumber%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fcommon_trimAll%25%5D%3C%2Fa%3E%5B%25%23townName%25%5D%3Cspan%3E%20-%20%5B%25%23common_trimAll%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25townType%25%5D.%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25townName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fcommon_trimAll%25%5D%3C%2Fspan%3E%5B%25%2FtownName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Flon%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Flat%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FhelperData.firstBuilding%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23first_phone_contact%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20organization-id%3D%5C%22%5B%25id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20phone-id%3D%5C%22%5B%25first_phone_id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hidden-contact-phone%3D%5C%22%5B%25first_phone_contact%25%5D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Chidden-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%3E%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%3A%20%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Chidden%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone-span%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_cutFromEnd%25%5D2%2C%5B%25first_phone_contact%25%5D%5B%25%2Fcommon_cutFromEnd%25%5D%3C%2Fhidden%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20style%3D%5C%22display%3A%20none%5C%22%20href%3D%5C%22javascript%3A%20void%200%3B%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone-more%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCard(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20'branchId'%3A%20%5B%25branch.0.id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25branch.0.provider%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%B5%D1%89%D1%91%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fhidden-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25href%25%5D%5C%22%20class%3D%5C%22catalog-tag-icon-more%20button-more%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22showHidden()%5C%22%3E%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Ffirst_phone_contact%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-if%3D%5C%22controller.isOrganizationPhotosVisible%5C%22%20class%3D%5C%22item-media%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-photo%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.havePhoto(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-style%3D%5C%22%7B'background-image'%3A'url(%7B%7B%3A%3Acontroller.photoOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D)'%7D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.showGallery(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20ng-bind%3D%5C%22%3A%3Acontroller.photoCountOf(%5B%25id%25%5D)%5C%22%20class%3D%5C%22badge%5C%22%3E%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Forganization-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Forganizations%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-repeat%3D%5C%22organization%20in%20controller.filtredOrganizations%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cmustache-template%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20template%3D%5C%22%3A%3Acontroller.organizationTemplate%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20context%3D%5C%22%3A%3Aorganization%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20controller%3D%5C%22%3A%3Acontroller%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fmustache-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22item-content%20catalog-tag-template-pagination%5C%22%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isStaticPage%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-inner%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cul%20class%3D%5C%22pagination%5C%22%20style%3D%5C%22padding-left%3A%200%3B%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23prevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%C2%AB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22disabled%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%3E%C2%AB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23active%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22active%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Factive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5Eactive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Factive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5B%25%23url%25%5D%5B%25title%25%5D%5B%25%2Furl%25%5D%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23nextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%C2%BB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22disabled%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%3E%C2%BB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ful%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ful%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cinfinite-scroll-loading-block%3E%3C%2Finfinite-scroll-loading-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23sameTags.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-same-tags-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22same-tag-title%5C%22%3E%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%3Cb%3E%5B%25tagName%25%5D%5B%25%23townPreposition%25%5D%20%D0%B2%20%5B%25townPreposition%25%5D%5B%25%2FtownPreposition%25%5D%3C%2Fb%3E%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%82%3A%3C%2Fdiv%3E%5B%25%23sameTags%25%5D%3Cdiv%20class%3D%5C%22same-tag%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20tag%3A%20%5B%25id%25%5D%2C%20page%3A%201%7D)%5C%22%3E%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25%23host%25%5D%5B%25protocol%25%5D%3A%2F%2F%5B%25domain%25%5D.%5B%25host%25%5D%5B%25%2Fhost%25%5D%2Fcatalog%2Ftag%2F%5B%25id%25%5D%5C%22%3E%5B%25name%25%5D%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%5B%25%2FsameTags%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FsameTags.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23tag%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-tag-description%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C!--%23%20include%20virtual%3D%5C%22%2Fapi%2Fgettagdescription%2Findex.php%3Fhost%3D%5B%25server%25%5D%26uri%3D%2Fcatalog%2Ftag%2F%5B%25tag%25%5D%5C%22%20--%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2Ftag%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23validatedKeywords.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-keywords-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cb%3E%5B%25tagName%25%5D%5B%25%23townPreposition%25%5D%20%D0%B2%20%5B%25townPreposition%25%5D%5B%25%2FtownPreposition%25%5D%3C%2Fb%3E%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%3A%5B%25%23validatedKeywords%25%5D%20%3Cstrong%3E%5B%25.%25%5D%3C%2Fstrong%3E%5B%25%2FvalidatedKeywords%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2FvalidatedKeywords.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23branchId%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3Cfooter%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-footer%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C!--%23include%20virtual%3D%5C%22%2Fxwidgets%2Fportallayout%2Ffooter%3FbranchId%3D%5B%25branchId%25%5D%26page%3Dcatalog%252Ffooter%5C%22--%3E%5Cn%20%20%20%20%3C%2Ffooter%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2FbranchId%25%5D%5Cn%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%22 %22%5Cn(function()%7Bvar%20t%2Cn%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%2Cr%2Cs%2Ch%3Be%3Dfunction(t)%7Bvar%20n%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%3Ba%3D%5B%5D%3Bfor(i%3D0%2Ce%3Dt.length%3Bi%3Ce%3Bi%2B%2B)%7Bo%3Dt%5Bi%5D%3Bo.provider%7C%7C(o.provider%3D0)%3Ba.push(function()%7Bvar%20t%2Ci%2Ce%2Ca%3Be%3Do.branch%3Ba%3D%5B%5D%3Bfor(t%3D0%2Ci%3De.length%3Bt%3Ci%3Bt%2B%2B)%7Bn%3De%5Bt%5D%3Ba.push(n.provider%7C%7C(n.provider%3D0))%7Dreturn%20a%7D())%7Dreturn%20a%7D%3Bn%3Dfunction(t%2Cn)%7Bvar%20o%2Ci%2Ce%2Ca%2Cr%2Cs%2Ch%2Cu%2Cg%3Bg%3D%5B%5D%3Bfor(r%3D0%2Cs%3Dt.length%3Br%3Cs%3Br%2B%2B)%7Ba%3Dt%5Br%5D%3Bi%3D(h%3Da.branch)!%3Dnull%3Fh%5B0%5D%3Avoid%200%3Be%3Di!%3Dnull%3F(u%3Di.contact)!%3Dnull%3Fu%5B0%5D%3Avoid%200%3Avoid%200%3Bif(e%3D%3Dnull)%7Bcontinue%7Do%3De.dtype%3Bif(!(o%3D%3D%3D%5C%22PSTNPhoneContact%5C%22%7C%7Co%3D%3D%3D%5C%22MobilePhoneContact%5C%22%7C%7Co%3D%3D%3D%5C%22FaxContact%5C%22))%7Bcontinue%7Da.first_phone_contact%3Dn.contact_humanized(e.dtype%2Ca.country_phonecode%2Ca.town_phonecode%2Ci.country_phonecode%2Ci.town_phonecode%2Ce.value%2Ce.mask_regex%2Ce.mask_replacement)%3Bg.push(a.first_phone_id%3De.id)%7Dreturn%20g%7D%3Bo%3Dfunction(t)%7Bvar%20n%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%3Bi%3Dt.page%2Ce%3Dt.pageCount%2Ca%3Dt.tag%3Bif(!(i!%3Dnull%26%26e!%3Dnull%26%26a!%3Dnull%26%26e%3E1))%7Breturn%7Dt.pages%3Dfunction()%7Bvar%20t%2Ci%2Cr%3Br%3D%5B%5D%3Bfor(n%3Dt%3D0%2Ci%3De-1%3B0%3C%3Di%3Ft%3C%3Di%3At%3E%3Di%3Bn%3D0%3C%3Di%3F%2B%2Bt%3A--t)%7Bo%3Dn%2B1%7C0%3Br.push(%7Burl%3A%5C%22%2Fcatalog%2Ftag%2F%5C%22%2Ba%2B%5C%22%2Fpage%2F%5C%22%2Bo%2B%5C%22%2F%5C%22%2Ctitle%3Ao%2Cpage%3Ao%7D)%7Dreturn%20r%7D()%3Bif(t.page%3E%3D2)%7Bt.prevPage%3Dt.pages%5Bt.page-2%5D%7Dif(t.page%3Ct.pages.length)%7Bt.nextPage%3Dt.pages%5Bt.page%5D%7Dreturn%20t.pages%5Bt.page-1%5D.active%3Dtrue%7D%3Bi%3Dfunction(t%2Cn)%7Bvar%20o%2Ci%2Ce%2Ca%3Bif(n%3E1)%7Breturn%7Da%3D%5B%5D%3Bfor(o%3Di%3D0%3Bi%3C%3D2%3Bo%3D%2B%2Bi)%7Ba.push((e%3Dt%5Bo%5D)!%3Dnull%3Fe.highlighted%3Dtrue%3Avoid%200)%7Dreturn%20a%7D%3Bt%3Dfunction(t%2Cn%2Co)%7Bvar%20i%2Ce%2Ca%2Cr%3Bif(t%3D%3Dnull)%7Breturn%7Dr%3D%5B%5D%3Bfor(e%3D0%2Ca%3Dt.length%3Be%3Ca%3Be%2B%2B)%7Bi%3Dt%5Be%5D%3Bi.host%3Do%3Br.push(i.domain%3Dn)%7Dreturn%20r%7D%3Bif(this.organizations%3D%3Dnull)%7Bthis.organizations%3D%5B%5D%7Dh%3Dthis.organizations%3Bfor(r%3D0%2Cs%3Dh.length%3Br%3Cs%3Br%2B%2B)%7Ba%3Dh%5Br%5D%3Bthis.organization_doAllGood(a%2Cthis.protocol%2Cthis.server)%3Ba.protocol%3Dthis.protocol%7Dt(this.organizations%2Cthis.domain%2Cthis.host)%3Bt(this.sameTags%2Cthis.domain%2Cthis.host)%3Be(this.organizations)%3Bn(this.organizations%2Cthis)%3Bi(this.organizations%2Cthis.page)%3Bo(this)%3Bthis.staticOrganizationsCount%3Dthis.organizations.length%7D)%3B%5Cn%22 %22%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8B%22 %22%22

Детские, Подростковые клубы

(стр. 1)
Вместе с Детские, Подростковые клубы в Калининграде часто ищут:
Детские, Подростковые клубы в Калининграде находят по словам: вязание детские клубы детские кружки детские студии детский досуг детский центр детское творчество дома детского творчества дома творчества изготовление кукол клубы для детей кружки кружок лепка лепка из пластилина молодежные клубы молодежный досуг подростковый досуг рисование студии изобразительного искусства творческие клубы творческие студии творческое развитие детей центры детского творчества центры молодежи центры творчества эстетическое развитие детей юношеский досуг