%5B%7B%22name%22%3A%22%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%2C%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500201253%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500201254%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%2C%22id%22%3A1500201254%2C%22officenumber%22%3A0%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500201255%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999499%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%2C%7B%22id%22%3A1500201256%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22esm%40inbox.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152924%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500153743%2C%22buildingnumber%22%3A%2229%D0%B0%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500201253%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500201254%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500201255%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999499%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%2C%7B%22id%22%3A1500201256%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22esm%40inbox.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500201253%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2229%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%2C%22buildingId%22%3A1500153743%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500201254%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500201255%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999499%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%2C%7B%22id%22%3A1500201256%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22esm%40inbox.ru%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500201253%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2229%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%2C%22buildingId%22%3A1500153743%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2229%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%2C%22buildingId%22%3A1500153743%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500201253%2C%22branchId%22%3A1500201254%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500201253%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2099-94-99%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500201255%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500196327%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500196328%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%2C%22id%22%3A1500196328%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500196329%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22531646%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%2C%7B%22id%22%3A1500196330%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22525150%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%2C%7B%22id%22%3A1500196331%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40balterma.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500196327%2C%22tagRef%22%3A%5B35%2C218%2C751%2C649%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A218%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A751%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A649%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500196328%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A218%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A751%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A649%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500196329%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22531646%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%2C%7B%22id%22%3A1500196330%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22525150%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%2C%7B%22id%22%3A1500196331%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40balterma.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500196327%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500196328%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A218%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A751%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A649%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500196329%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22531646%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%2C%7B%22id%22%3A1500196330%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22525150%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%2C%7B%22id%22%3A1500196331%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40balterma.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500196327%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22lat%22%3A54.70874488701862%2C%22lon%22%3A20.559117578521025%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500196327%2C%22branchId%22%3A1500196328%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500196327%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2053-16-46%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500196329%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500212244%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500212245%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%2C%22id%22%3A1500212245%2C%22officenumber%22%3A0%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500212246%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22464614%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%2C%7B%22id%22%3A1500212247%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22466610%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%2C%7B%22id%22%3A1500212248%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22461506%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152919%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%22%2C%22id%22%3A1500156763%2C%22buildingnumber%22%3A%2211%D0%91%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500212244%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500212245%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500212246%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22464614%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%2C%7B%22id%22%3A1500212247%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22466610%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%2C%7B%22id%22%3A1500212248%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22461506%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500212244%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%D0%91%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%2C%22buildingId%22%3A1500156763%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500212245%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500212246%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22464614%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%2C%7B%22id%22%3A1500212247%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22466610%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%2C%7B%22id%22%3A1500212248%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22461506%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500212244%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%D0%91%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%2C%22buildingId%22%3A1500156763%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%D0%91%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.712921506625456%2C%22lon%22%3A20.520249721965385%2C%22buildingId%22%3A1500156763%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500212244%2C%22branchId%22%3A1500212245%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500212244%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2046-46-14%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500212246%2C%22highlighted%22%3Atrue%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500162666%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500162667%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.66300788164772%2C%22lon%22%3A20.577881139018068%2C%22id%22%3A1500162667%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500162668%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22690359%22%2C%22lat%22%3A54.66300788164772%2C%22lon%22%3A20.577881139018068%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153053%2C%22streettype%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22id%22%3A1500154092%2C%22buildingnumber%22%3A%222%22%2C%22lat%22%3A54.66300788164772%2C%22lon%22%3A20.577881139018068%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500162666%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500162667%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500162668%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22690359%22%2C%22lat%22%3A54.66300788164772%2C%22lon%22%3A20.577881139018068%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500162666%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.66300788164772%2C%22lon%22%3A20.577881139018068%2C%22buildingId%22%3A1500154092%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500162667%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500162668%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22690359%22%2C%22lat%22%3A54.66300788164772%2C%22lon%22%3A20.577881139018068%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500162666%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.66300788164772%2C%22lon%22%3A20.577881139018068%2C%22buildingId%22%3A1500154092%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BF%D0%B5%D1%80%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.66300788164772%2C%22lon%22%3A20.577881139018068%2C%22buildingId%22%3A1500154092%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500162666%2C%22branchId%22%3A1500162667%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500162666%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2069-03-59%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500162668%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500224282%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500224283%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%2C%22id%22%3A1500224283%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500224284%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22452351%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%2C%7B%22id%22%3A1500224286%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.kgk-energo.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%2C%7B%22id%22%3A1500224285%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40kgk-energo.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152940%2C%22streettype%22%3A%22%D0%BD%D0%B0%D0%B1%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500156052%2C%22buildingnumber%22%3A%2210%D0%B0%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500224282%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500224283%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500224284%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22452351%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%2C%7B%22id%22%3A1500224286%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.kgk-energo.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%2C%7B%22id%22%3A1500224285%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40kgk-energo.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500224282%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BD%D0%B0%D0%B1%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%2C%22buildingId%22%3A1500156052%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500224283%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500224284%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22452351%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%2C%7B%22id%22%3A1500224286%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.kgk-energo.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%2C%7B%22id%22%3A1500224285%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40kgk-energo.ru%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500224282%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BD%D0%B0%D0%B1%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%2C%22buildingId%22%3A1500156052%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D0%BD%D0%B0%D0%B1%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.70824553620523%2C%22lon%22%3A20.48527381637819%2C%22buildingId%22%3A1500156052%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500224282%2C%22branchId%22%3A1500224283%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%90%D0%9E%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500224282%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2045-23-51%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500224284%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%2C%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500218980%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500218981%2C0%5D%2C%5B1500225994%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%2C%22id%22%3A1500218981%2C%22officenumber%22%3A0%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500218982%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22971233%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%2C%7B%22id%22%3A1500218984%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.oes.su%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%2C%7B%22id%22%3A1500218983%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40szapad.oes.su%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500218980%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B170844067%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A170844067%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6590507%2C%22lon%22%3A19.9100647%2C%22minlat%22%3A54.6587776%2C%22maxlat%22%3A54.6593237%2C%22minlon%22%3A19.9095647%2C%22maxlon%22%3A19.9105647%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B79400261%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetid%22%3A79400261%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A145121023%7D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.71331678074286%2C%22lon%22%3A20.525552027929898%2C%22id%22%3A1500225994%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500225995%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22971211%22%2C%22lat%22%3A54.71331678074286%2C%22lon%22%3A20.525552027929898%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500218980%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500218981%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500218982%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22971233%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%2C%7B%22id%22%3A1500218984%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.oes.su%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%2C%7B%22id%22%3A1500218983%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40szapad.oes.su%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500218980%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6590507%2C%22lon%22%3A19.9100647%2C%22buildingId%22%3A170844067%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500225994%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500225995%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22971211%22%2C%22lat%22%3A54.71331678074286%2C%22lon%22%3A20.525552027929898%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500218980%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71331678074286%2C%22lon%22%3A20.525552027929898%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500218981%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500218982%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22971233%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%2C%7B%22id%22%3A1500218984%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.oes.su%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%2C%7B%22id%22%3A1500218983%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40szapad.oes.su%22%2C%22lat%22%3A54.65913336832015%2C%22lon%22%3A19.910057836286143%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500218980%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6590507%2C%22lon%22%3A19.9100647%2C%22buildingId%22%3A170844067%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6590507%2C%22lon%22%3A19.9100647%2C%22buildingId%22%3A170844067%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500218980%2C%22branchId%22%3A1500218981%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500218980%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2097-12-33%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500218982%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500174788%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500174789%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.7782010227654%2C%22lon%22%3A20.61375535988938%2C%22id%22%3A1500174789%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500174790%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2233278%22%2C%22lat%22%3A54.7782010227654%2C%22lon%22%3A20.61375535988938%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811554%2C%22townname%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A1500153007%2C%22streettype%22%3A%22%D1%88%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22id%22%3A1500154934%2C%22buildingnumber%22%3A%2215%D0%B0%22%2C%22lat%22%3A54.7782010227654%2C%22lon%22%3A20.61375535988938%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500174788%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500174789%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500174790%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2233278%22%2C%22lat%22%3A54.7782010227654%2C%22lon%22%3A20.61375535988938%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500174788%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2215%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%88%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.7782010227654%2C%22lon%22%3A20.61375535988938%2C%22buildingId%22%3A1500154934%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500174789%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500174790%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2233278%22%2C%22lat%22%3A54.7782010227654%2C%22lon%22%3A20.61375535988938%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500174788%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2215%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%88%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.7782010227654%2C%22lon%22%3A20.61375535988938%2C%22buildingId%22%3A1500154934%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2215%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%88%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.7782010227654%2C%22lon%22%3A20.61375535988938%2C%22buildingId%22%3A1500154934%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500174788%2C%22branchId%22%3A1500174789%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%B3.%20%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500174788%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%203-32-78%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500174790%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500163284%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500163285%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%2C%22id%22%3A1500163285%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500163286%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22988370%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163287%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22988371%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163289%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.rec39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163288%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40rec39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153069%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500154148%2C%22buildingnumber%22%3A%2211%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500163284%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500163285%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500163286%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22988370%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163287%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22988371%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163289%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.rec39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163288%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40rec39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500163284%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%2C%22buildingId%22%3A1500154148%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500163285%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500163286%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22988370%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163287%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22988371%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163289%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.rec39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%2C%7B%22id%22%3A1500163288%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22info%40rec39.ru%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500163284%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%2C%22buildingId%22%3A1500154148%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.72982901834721%2C%22lon%22%3A20.477736951144426%2C%22buildingId%22%3A1500154148%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500163284%2C%22branchId%22%3A1500163285%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%90%D0%9E%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500163284%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2098-83-70%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500163286%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%9A%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500164200%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500164201%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.722929591568594%2C%22lon%22%3A20.475832522742095%2C%22id%22%3A1500164201%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500164202%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22933081%22%2C%22lat%22%3A54.722929591568594%2C%22lon%22%3A20.475832522742095%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500164200%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500164201%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500164202%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22933081%22%2C%22lat%22%3A54.722929591568594%2C%22lon%22%3A20.475832522742095%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500164200%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.722929591568594%2C%22lon%22%3A20.475832522742095%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500164201%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500164202%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22933081%22%2C%22lat%22%3A54.722929591568594%2C%22lon%22%3A20.475832522742095%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500164200%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.722929591568594%2C%22lon%22%3A20.475832522742095%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22lat%22%3A54.722929591568594%2C%22lon%22%3A20.475832522742095%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500164200%2C%22branchId%22%3A1500164201%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500164200%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2093-30-81%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500164202%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500160328%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500160329%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.665728672168385%2C%22lon%22%3A20.125107777939732%2C%22id%22%3A1500160329%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500160330%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2235320%22%2C%22lat%22%3A54.665728672168385%2C%22lon%22%3A20.125107777939732%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811548%2C%22townname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22streetid%22%3A1500152973%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22id%22%3A1500153862%2C%22buildingnumber%22%3A%222%22%2C%22lat%22%3A54.665728672168385%2C%22lon%22%3A20.125107777939732%7D%2C%7B%22id%22%3A183546498%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.6656925%2C%22lon%22%3A20.1252449%2C%22minlat%22%3A54.6656076%2C%22maxlat%22%3A54.6657774%2C%22minlon%22%3A20.1250485%2C%22maxlon%22%3A20.1254413%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B192215771%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetid%22%3A192215771%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22townid%22%3A1201754%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500160328%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B183546498%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500160329%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500160330%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2235320%22%2C%22lat%22%3A54.665728672168385%2C%22lon%22%3A20.125107777939732%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160328%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22lat%22%3A54.665728672168385%2C%22lon%22%3A20.125107777939732%2C%22buildingId%22%3A1500153862%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6656925%2C%22lon%22%3A20.1252449%2C%22buildingId%22%3A183546498%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500160329%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500160330%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2235320%22%2C%22lat%22%3A54.665728672168385%2C%22lon%22%3A20.125107777939732%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500160328%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22lat%22%3A54.665728672168385%2C%22lon%22%3A20.125107777939732%2C%22buildingId%22%3A1500153862%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.6656925%2C%22lon%22%3A20.1252449%2C%22buildingId%22%3A183546498%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%222%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9%22%2C%22lat%22%3A54.665728672168385%2C%22lon%22%3A20.125107777939732%2C%22buildingId%22%3A1500153862%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500160328%2C%22branchId%22%3A1500160329%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500160328%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%203-53-20%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500160330%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%AD%D0%A6-8%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500177886%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500177887%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.702793888091826%2C%22lon%22%3A20.553842222015035%2C%22id%22%3A1500177887%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500177886%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500177887%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500177886%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.702793888091826%2C%22lon%22%3A20.553842222015035%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500177887%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500177886%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.702793888091826%2C%22lon%22%3A20.553842222015035%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22lat%22%3A54.702793888091826%2C%22lon%22%3A20.553842222015035%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500177886%2C%22branchId%22%3A1500177887%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500177886%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500180174%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500180175%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.70000795741244%2C%22lon%22%3A20.49622652547982%2C%22id%22%3A1500180175%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500180176%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22644951%22%2C%22lat%22%3A54.70000795741244%2C%22lon%22%3A20.49622652547982%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500180174%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500180175%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500180176%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22644951%22%2C%22lat%22%3A54.70000795741244%2C%22lon%22%3A20.49622652547982%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180174%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.70000795741244%2C%22lon%22%3A20.49622652547982%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500180175%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500180176%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22644951%22%2C%22lat%22%3A54.70000795741244%2C%22lon%22%3A20.49622652547982%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500180174%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.70000795741244%2C%22lon%22%3A20.49622652547982%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22lat%22%3A54.70000795741244%2C%22lon%22%3A20.49622652547982%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500180174%2C%22branchId%22%3A1500180175%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500180174%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2064-49-51%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500180176%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500172617%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500172618%2C0%5D%2C%5B1500172827%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.95082592868048%2C%22lon%22%3A20.46732547700148%2C%22id%22%3A1500172618%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500172619%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2231503%22%2C%22lat%22%3A54.95082592868048%2C%22lon%22%3A20.46732547700148%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1494811550%2C%22townname%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22streetid%22%3A1500153213%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500154788%2C%22buildingnumber%22%3A%225%D0%B0%22%2C%22lat%22%3A54.95082592868048%2C%22lon%22%3A20.46732547700148%7D%2C%7B%22id%22%3A115594124%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.9510393%2C%22lon%22%3A20.4670405%2C%22minlat%22%3A54.9508778%2C%22maxlat%22%3A54.9512007%2C%22minlon%22%3A20.4668803%2C%22maxlon%22%3A20.4672007%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B174038676%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetid%22%3A174038676%2C%22towntype%22%3A208515404%2C%22townname%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22townid%22%3A80819153%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500172617%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B115594124%2C2%5D%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.96160714650566%2C%22lon%22%3A20.48024998815175%2C%22id%22%3A1500172827%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500172828%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2231595%22%2C%22lat%22%3A54.96160714650566%2C%22lon%22%3A20.48024998815175%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500172617%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22buildingRef%22%3A%5B%5B116350015%2C2%5D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22id%22%3A116350015%2C%22provider%22%3A2%2C%22sourceTags%22%3A%7B%22building%22%3A%22yes%22%2C%22shop%22%3A%22convenience%22%7D%2C%22type%22%3A17%2C%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22lat%22%3A54.9615715%2C%22lon%22%3A20.4800133%2C%22minlat%22%3A54.9615053%2C%22maxlat%22%3A54.9616376%2C%22minlon%22%3A20.4799346%2C%22maxlon%22%3A20.4802456%2C%22streetRef%22%3A%5B%5B80663248%2C2%5D%5D%2C%22streettype%22%3A13%2C%22streetname%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetid%22%3A80663248%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500172618%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500172619%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2231503%22%2C%22lat%22%3A54.95082592868048%2C%22lon%22%3A20.46732547700148%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500172617%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%225%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.95082592868048%2C%22lon%22%3A20.46732547700148%2C%22buildingId%22%3A1500154788%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.9510393%2C%22lon%22%3A20.4670405%2C%22buildingId%22%3A115594124%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500172827%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500172828%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2231595%22%2C%22lat%22%3A54.96160714650566%2C%22lon%22%3A20.48024998815175%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500172617%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22streetName%22%3A%22%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22lat%22%3A54.9615715%2C%22lon%22%3A20.4800133%2C%22buildingId%22%3A116350015%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500172618%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500172619%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2231503%22%2C%22lat%22%3A54.95082592868048%2C%22lon%22%3A20.46732547700148%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500172617%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%225%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.95082592868048%2C%22lon%22%3A20.46732547700148%2C%22buildingId%22%3A1500154788%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%2C%7B%22streetName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A13%2C%22townName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22townType%22%3A208515404%2C%22lat%22%3A54.9510393%2C%22lon%22%3A20.4670405%2C%22buildingId%22%3A115594124%2C%22buildingProvider%22%3A2%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%225%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%22%2C%22lat%22%3A54.95082592868048%2C%22lon%22%3A20.46732547700148%2C%22buildingId%22%3A1500154788%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500172617%2C%22branchId%22%3A1500172618%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500172617%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%203-15-03%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500172619%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%94%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500187604%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500187605%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%2C%22id%22%3A1500187605%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500187606%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22376747%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%2C%7B%22id%22%3A1500187608%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC39.%D1%80%D1%84%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%2C%7B%22id%22%3A1500187607%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22bag43%40rambler.ru%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500187604%2C%22tagRef%22%3A%5B35%2C680%2C777%2C214%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A680%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A777%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A214%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B4%D0%B0%D1%87%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500187605%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A680%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A777%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A214%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B4%D0%B0%D1%87%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500187606%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22376747%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%2C%7B%22id%22%3A1500187608%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC39.%D1%80%D1%84%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%2C%7B%22id%22%3A1500187607%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22bag43%40rambler.ru%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500187604%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500187605%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A680%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A777%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%22%7D%2C%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A214%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B4%D0%B0%D1%87%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500187606%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22376747%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%2C%7B%22id%22%3A1500187608%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC39.%D1%80%D1%84%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%2C%7B%22id%22%3A1500187607%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22bag43%40rambler.ru%22%2C%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500187604%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22lat%22%3A54.74948357422089%2C%22lon%22%3A20.498207310681305%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500187604%2C%22branchId%22%3A1500187605%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500187604%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2037-67-47%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500187606%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500196868%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500196869%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%2C%22id%22%3A1500196869%2C%22officenumber%22%3A0%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500196870%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999499%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152924%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500153743%2C%22buildingnumber%22%3A%2229%D0%B0%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500196868%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500196869%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500196870%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999499%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500196868%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2229%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%2C%22buildingId%22%3A1500153743%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500196869%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500196870%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22999499%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500196868%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2229%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%2C%22buildingId%22%3A1500153743%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2229%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.71082544892973%2C%22lon%22%3A20.56393479423212%2C%22buildingId%22%3A1500153743%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500196868%2C%22branchId%22%3A1500196869%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500196868%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2099-94-99%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500196870%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500215421%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500215422%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.68422519343866%2C%22lon%22%3A20.503830764359886%2C%22id%22%3A1500215422%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152844%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22id%22%3A1500156869%2C%22buildingnumber%22%3A%2221%D0%B0%22%2C%22lat%22%3A54.68422519343866%2C%22lon%22%3A20.503830764359886%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500215421%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500215422%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500215421%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2221%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68422519343866%2C%22lon%22%3A20.503830764359886%2C%22buildingId%22%3A1500156869%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500215422%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500215421%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2221%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68422519343866%2C%22lon%22%3A20.503830764359886%2C%22buildingId%22%3A1500156869%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2221%D0%B0%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68422519343866%2C%22lon%22%3A20.503830764359886%2C%22buildingId%22%3A1500156869%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500215421%2C%22branchId%22%3A1500215422%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500215421%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500204996%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500204997%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%2C%22id%22%3A1500204997%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500204998%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22535514%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204999%2C%22dtype%22%3A%22MobilePhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2288007755748%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205000%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22530026%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205002%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.yantene.ru%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205001%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22public%40yantene.ru%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500204996%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500204997%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500204998%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22535514%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204999%2C%22dtype%22%3A%22MobilePhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2288007755748%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205000%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22530026%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205002%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.yantene.ru%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205001%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22public%40yantene.ru%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500204996%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500204997%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500204998%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22535514%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500204999%2C%22dtype%22%3A%22MobilePhoneContact%22%2C%22value%22%3A%2288007755748%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205000%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22530026%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205002%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22www.yantene.ru%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%2C%7B%22id%22%3A1500205001%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22public%40yantene.ru%22%2C%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500204996%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22lat%22%3A54.718077969436514%2C%22lon%22%3A20.497657092569774%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500204996%2C%22branchId%22%3A1500204997%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%90%D0%9E%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500204996%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2053-55-14%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500204998%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%22%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22__branch%22%3A1492043525%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22id%22%3A1500186638%2C%22rating%22%3A0%2C%22dtype%22%3A%22AbstractOrganization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22branchRef%22%3A%5B%5B1500186639%2C0%5D%2C%5B1500231731%2C0%5D%2C%5B1500203757%2C0%5D%5D%2C%22branch%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%2C%22id%22%3A1500186639%2C%22officenumber%22%3A0%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500186640%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22642015%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186641%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22651165%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186643%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22yantarenergosbyt.ru%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186642%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22secretar%40kdsbt.ru%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500153189%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%2C%22id%22%3A1500155644%2C%22buildingnumber%22%3A%2210%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500186638%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.7718006512036%2C%22lon%22%3A20.610990794602507%2C%22id%22%3A1500231731%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500231732%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%2233384%22%2C%22lat%22%3A54.7718006512036%2C%22lon%22%3A20.610990794602507%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500186638%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%7D%2C%7B%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%2C%22id%22%3A1500203757%2C%22officenumber%22%3A0%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A0%2C%22town_phonecode%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500203758%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22461523%22%2C%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%7D%2C%7B%22id%22%3A1500203759%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22462366%22%2C%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%7D%2C%7B%22id%22%3A1500203760%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22451801%22%2C%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%7D%5D%2C%22building%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Building%22%2C%22townid%22%3A1492041892%2C%22towntype%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22townname%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townphonecode%22%3A%224012%22%2C%22streetid%22%3A1500152919%2C%22streettype%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22streetname%22%3A%22%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%22%2C%22id%22%3A1500155103%2C%22buildingnumber%22%3A%2211%22%2C%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%7D%5D%2C%22dtype%22%3A%22Organization%22%2C%22provider%22%3A0%2C%22abstract_organization%22%3A1500186638%2C%22tagRef%22%3A%5B35%5D%7D%5D%2C%22helperData%22%3A%7B%22branches%22%3A%5B%7B%22branchId%22%3A1500186639%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500186640%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22642015%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186641%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22651165%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186643%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22yantarenergosbyt.ru%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186642%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22secretar%40kdsbt.ru%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500186638%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%2C%22buildingId%22%3A1500155644%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500231731%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500231732%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%2233384%22%2C%22lat%22%3A54.7718006512036%2C%22lon%22%3A20.610990794602507%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500186638%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22lat%22%3A54.7718006512036%2C%22lon%22%3A20.610990794602507%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%7B%22branchId%22%3A1500203757%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%5D%2C%22orderrate%22%3A1%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500203758%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22461523%22%2C%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%7D%2C%7B%22id%22%3A1500203759%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22462366%22%2C%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%7D%2C%7B%22id%22%3A1500203760%2C%22dtype%22%3A%22FaxContact%22%2C%22value%22%3A%22451801%22%2C%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500186638%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2211%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.7125834401648%2C%22lon%22%3A20.52049675866851%2C%22buildingId%22%3A1500155103%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%5D%2C%22firstBranch%22%3A%7B%22branchId%22%3A1500186639%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22timezone_offset%22%3A2%2C%22town_phonecode%22%3A%224012%22%2C%22tag%22%3A%5B%7B%22dtype%22%3A%22Tag%22%2C%22id%22%3A35%2C%22provider%22%3A0%2C%22name%22%3A%22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22%7D%5D%2C%22orderrate%22%3A0%2C%22country_phonecode%22%3A%22%2B7%22%2C%22contact%22%3A%5B%7B%22id%22%3A1500186640%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22642015%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186641%2C%22dtype%22%3A%22PSTNPhoneContact%22%2C%22value%22%3A%22651165%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186643%2C%22dtype%22%3A%22WebPageContact%22%2C%22value%22%3A%22yantarenergosbyt.ru%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%2C%7B%22id%22%3A1500186642%2C%22dtype%22%3A%22EmailContact%22%2C%22value%22%3A%22secretar%40kdsbt.ru%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%7D%5D%2C%22idAbstractOrganization%22%3A1500186638%2C%22buildings%22%3A%5B%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%2C%22buildingId%22%3A1500155644%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%5D%7D%2C%22firstBuilding%22%3A%7B%22buildingNumber%22%3A%2210%22%2C%22streetName%22%3A%22%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22%2C%22streetType%22%3A%22%D1%83%D0%BB%22%2C%22townName%22%3A%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%22%2C%22townType%22%3A%22%D0%B3%22%2C%22lat%22%3A54.68353816754691%2C%22lon%22%3A20.483757909336237%2C%22buildingId%22%3A1500155644%2C%22buildingProvider%22%3A0%7D%7D%2C%22idOrganization%22%3A1500186638%2C%22branchId%22%3A1500186639%2C%22providerOrganization%22%3A0%2C%22branchProvider%22%3A0%2C%22organizationComment%22%3A%22%D0%9E%D0%90%D0%9E%22%2C%22href%22%3A%22http%3A%2F%2F4geo.ru%2Fc%2F1500186638%22%2C%22protocol%22%3A%22http%22%2C%22first_phone_contact%22%3A%22%2B7%20(4012)%2064-20-15%22%2C%22first_phone_id%22%3A1500186640%7D%5D %22%5Cn%5Cn%3Ctemplate-config%3E%5Cn%20%20%3Cmasterslave%20width%3D%5C%2260%25%5C%22%3E%3C%2Fmasterslave%3E%5Cn%3C%2Ftemplate-config%3E%5Cn%5Cn%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template%5C%22%20ng-controller%3D%5C%22ru.geo.smart.pane.drag.Controller%20as%20dragController%5C%22%3E%5Cn%20%20%3Csmart-pane-drag%5Cn%20%20%20%20header-class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header%5C%22%5Cn%20%20%20%20content-class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-content%5C%22%5Cn%20%20%20%20header-click%3D%5C%22dragController.headerClick%5C%22%3E%5Cn%20%20%3C%2Fsmart-pane-drag%3E%5Cn%5Cn%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template%5C%22%5Cn%20%20%20%20ng-controller%3D%5C%22ru.geo.catalog.search.Controller%20as%20controller%5C%22%5Cn%20%20%20%20ng-init%3D%5C%22controller.initTag(%5B%25tag%25%5D%2C%20%5B%25page%25%5D%2C%20%5B%25pageCount%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.init(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Dorganizations%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initTemplate(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Dtemplate%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initJavaScript(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Djs%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initTitle(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5DtagName%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cpayload%20on-load%3D%5C%22controller.initDomain(payload)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%5B%25%23payload%25%5Ddomain%5B%25%2Fpayload%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fpayload%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22card%20catalog-tag-template-card-container%5C%22%20smart-pane-dynamic-scope%20pane-id%3D%5C%22%7B%7B%3A%3Acontroller.pid%7D%7D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-click%3D%5C%22dragController.headerClick()%5C%22%20class%3D%5C%22card-header%20catalog-tag-template-card-header%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-block%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ch1%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-text%5C%22%3E%5B%25tagName%25%5D%3C%2Fh1%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-card-header-title-page-number%5C%22%20ng-hide%3D%5C%22%3A%3A!controller.isStaticPage%5C%22%3E%20(%D1%81%D1%82%D1%80.%20%5B%25page%25%5D)%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-search-template-header-buttons-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20class%3D%5C%22button%20button-fill%20button-raised%20icon-button%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-class%3D'%7B%5C%22filters-visible%5C%22%3A%20isFiltersVisible%7D'%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.toggleFiltersVisibilityAndScrollContent(%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22cp%20cp-filter-tool-black-shape%20filter-icon%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20class%3D%5C%22button%20button-fill%20button-raised%20icon-button%20show-on-map-icon-button%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.showOnMapAndSendTurnDownEvent(%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon%20icon-map%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.showOnMapAndSendTurnDownEvent(%24event)%5C%22%20class%3D%5C%22button%20button-round%20active%20show-on-map-text-button%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22button-text%5C%22%3E%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22card-content%20catalog-tag-template-card-content%20panel-content%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20infinite-scroll%3D%5C%22controller.organizationsInfiniteScroll()%5C%22%20keep-scroll%20infinite-top-scroll%3D%5C%22controller.organizationsInfiniteTopScroll()%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ctop%3E%3C%2Ftop%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cinfinite-scroll-top-loading-block%3E%3C%2Finfinite-scroll-top-loading-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22controller.isShowFiltersBlock()%5C%22%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-filters%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cgeo-filters%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-filters-container%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22isFiltersVisible%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20filters%3D%5C%22controller.filters%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20columns%3D%5C%222%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fgeo-filters%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22%3A%3Acontroller.clearFilters()%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22controller.isShowFiltersMessage()%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-tamplate-filters-message%5C%22%3E%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22list-block%20media-list%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cul%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-repeat%3D%5C%22organization%20in%20controller.prevFiltredOrganizations%5C%22%20keep-scroll-item%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cmustache-template%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20template%3D%5C%22%3A%3Acontroller.organizationTemplate%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20context%3D%5C%22%3A%3Aorganization%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20controller%3D%5C%22%3A%3Acontroller%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fmustache-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isStaticPage%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23organizations%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Corganization-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCardTap(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20%5B%25%23branch.0%25%5D'branchId'%3A%20%5B%25id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25provider%25%5D%20%5B%25%2Fbranch.0%25%5D%20%7D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-mouseover%3D%5C%22controller.hover(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-mouseleave%3D%5C%22controller.leave(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3D%5C%22catalog-search-organization-%5B%25id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22item-content%20catalog-tag-template-item-content%20%5B%25%23branch.0.advertisment%25%5Dcatalog-tag-template-card-advertisment%5B%25%2Fbranch.0.advertisment%25%5D%20%5B%25%23highlighted%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fhighlighted%25%5D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-inner%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-item-content-title-block%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-location%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23branch.0.advertisment%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fbranch.0.advertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23highlighted%25%5Dhighlighted%5B%25%2Fhighlighted%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25href%25%5D%5C%22%20target%3D%5C%22_blank%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCard(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20'branchId'%3A%20%5B%25branch.0.id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25branch.0.provider%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cb%3E%5B%25%23common_trim%25%5D%5B%25name%25%5D%2C%20%5B%25organizationComment%25%5D%5B%25%2Fcommon_trim%25%5D%3C%2Fb%3E%26nbsp%3B%3Ca%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20href%3D%5C%22%23%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22orgnization-comment-bubble%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-cloak%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.haveComments(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20class%3D%5C%22orgnization-comment-hint%5C%22%3E%7B%7Bcontroller.commentCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%20%7B%7B%5C%22%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2(%D0%BE%D0%B2)%5C%22%7CpluralFormForMessageWithNumber%3Acontroller.commentCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fspan%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23branch.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23advertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-text%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-orgnization-rating%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C1%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C2%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C3%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C4%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_htmlToPlainText%25%5D%5B%25%7Bcommentincard%7D%25%5D%5B%25%2Fcommon_htmlToPlainText%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5Eadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-text%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-orgnization-rating%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C0%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C1%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C2%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C3%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ci%20class%3D%5C%22icon-star%20%5B%25%23math_gt%25%5D%5B%25rating%25%5D%2C4%2Chighlighted%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fi%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fmath_gt%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_trim%25%5D%5B%25%23tag%25%5D%5B%25name%25%5D%2C%20%5B%25%2Ftag%25%5D%5B%25%2Fcommon_trim%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fadvertisment%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fbranch.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cgeo-news-buttons%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isButtonsNewsExists(%5B%25id%25%5D)%5C%22%20buttons%3D%5C%22%3A%3Acontroller.newsButtons%5C%22%20id%3D%5C%22%5B%25id%25%5D%5C%22%3E%3C%2Fgeo-news-buttons%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-photo-text%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-if%3D%5C%22!controller.isOrganizationPhotosVisible%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.havePhoto(%5B%25id%25%5D)%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.showGallery(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%7B%7B%3A%3Acontroller.photoCountOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23helperData.firstBuilding%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23lat%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23lon%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-address%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25%23buildingId%25%5D%5B%25%23host%25%5D%5B%25protocol%25%5D%3A%2F%2F%5B%25domain%25%5D.%5B%25host%25%5D%5B%25%2Fhost%25%5D%2Faddress%2Fbuilding%2F%5B%25buildingId%25%5D%5B%25%2FbuildingId%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.flyToLatLonAndSendTurnDownEvent(%5B%25lat%25%5D%2C%5B%25lon%25%5D%2C%20%24event)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_trimAll%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23streetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25streetName%25%5D%2C%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25buildingNumber%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FstreetName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fcommon_trimAll%25%5D%3C%2Fa%3E%5B%25%23townName%25%5D%3Cspan%3E%20-%20%5B%25%23common_trimAll%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25townType%25%5D.%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25townName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fcommon_trimAll%25%5D%3C%2Fspan%3E%5B%25%2FtownName%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Flon%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Flat%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FhelperData.firstBuilding%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23first_phone_contact%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20organization-id%3D%5C%22%5B%25id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20phone-id%3D%5C%22%5B%25first_phone_id%25%5D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20hidden-contact-phone%3D%5C%22%5B%25first_phone_contact%25%5D%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Chidden-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%3E%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%3A%20%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Chidden%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone-span%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23common_cutFromEnd%25%5D2%2C%5B%25first_phone_contact%25%5D%5B%25%2Fcommon_cutFromEnd%25%5D%3C%2Fhidden%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20style%3D%5C%22display%3A%20none%5C%22%20href%3D%5C%22javascript%3A%20void%200%3B%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-additional-contacts-phone-more%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.openCard(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'id'%3A%20%5B%25idOrganization%25%5D%2C%20'idProvider'%3A%20%5B%25providerOrganization%25%5D%2C%20'branchId'%3A%20%5B%25branch.0.id%25%5D%2C%20'branchProvider'%3A%20%5B%25branch.0.provider%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%B5%D1%89%D1%91%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fhidden-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25href%25%5D%5C%22%20class%3D%5C%22catalog-tag-icon-more%20button-more%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22showHidden()%5C%22%3E%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Ffirst_phone_contact%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-if%3D%5C%22controller.isOrganizationPhotosVisible%5C%22%20class%3D%5C%22item-media%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-organization-photo%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-cloak%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.havePhoto(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-style%3D%5C%22%7B'background-image'%3A'url(%7B%7B%3A%3Acontroller.photoOf(%5B%25id%25%5D)%7D%7D)'%7D%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ng-click%3D%5C%22controller.showGallery(%5B%25id%25%5D)%5C%22%3E%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cspan%20ng-bind%3D%5C%22%3A%3Acontroller.photoCountOf(%5B%25id%25%5D)%5C%22%20class%3D%5C%22badge%5C%22%3E%3C%2Fspan%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Forganization-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Forganizations%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20ng-repeat%3D%5C%22organization%20in%20controller.filtredOrganizations%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cmustache-template%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20template%3D%5C%22%3A%3Acontroller.organizationTemplate%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20context%3D%5C%22%3A%3Aorganization%5C%22%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20controller%3D%5C%22%3A%3Acontroller%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fmustache-template%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22item-content%20catalog-tag-template-pagination%5C%22%20ng-if%3D%5C%22%3A%3Acontroller.isStaticPage%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22item-inner%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cul%20class%3D%5C%22pagination%5C%22%20style%3D%5C%22padding-left%3A%200%3B%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23prevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%C2%AB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22disabled%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%3E%C2%AB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FprevPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23active%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22active%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Factive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5Eactive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Factive%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%5B%25%23url%25%5D%5B%25title%25%5D%5B%25%2Furl%25%5D%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23pages.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23nextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25url%25%5D%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20'event'%3A%20%24event%2C%20'tag'%3A%20%5B%25tag%25%5D%2C%20'page'%3A%20%5B%25page%25%5D%20%7D)%5C%22%3E%C2%BB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%5EnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cli%20class%3D%5C%22disabled%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%23%5C%22%3E%C2%BB%3C%2Fa%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FnextPage%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ful%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fli%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2Fpages.0%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Ful%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cinfinite-scroll-loading-block%3E%3C%2Finfinite-scroll-loading-block%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%23sameTags.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-same-tags-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22same-tag-title%5C%22%3E%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%3Cb%3E%5B%25tagName%25%5D%5B%25%23townPreposition%25%5D%20%D0%B2%20%5B%25townPreposition%25%5D%5B%25%2FtownPreposition%25%5D%3C%2Fb%3E%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%82%3A%3C%2Fdiv%3E%5B%25%23sameTags%25%5D%3Cdiv%20class%3D%5C%22same-tag%5C%22%20ng-click%3D%5C%22controller.openTag(%7B%20tag%3A%20%5B%25id%25%5D%2C%20page%3A%201%7D)%5C%22%3E%20%20%3Ca%20href%3D%5C%22%5B%25%23host%25%5D%5B%25protocol%25%5D%3A%2F%2F%5B%25domain%25%5D.%5B%25host%25%5D%5B%25%2Fhost%25%5D%2Fcatalog%2Ftag%2F%5B%25id%25%5D%5C%22%3E%5B%25name%25%5D%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%5B%25%2FsameTags%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%5B%25%2FsameTags.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23tag%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-tag-description%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C!--%23%20include%20virtual%3D%5C%22%2Fapi%2Fgettagdescription%2Findex.php%3Fhost%3D%5B%25server%25%5D%26uri%3D%2Fcatalog%2Ftag%2F%5B%25tag%25%5D%5C%22%20--%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2Ftag%25%5D%5Cn%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23validatedKeywords.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-keywords-container%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cb%3E%5B%25tagName%25%5D%5B%25%23townPreposition%25%5D%20%D0%B2%20%5B%25townPreposition%25%5D%5B%25%2FtownPreposition%25%5D%3C%2Fb%3E%20%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%3A%5B%25%23validatedKeywords%25%5D%20%3Cstrong%3E%5B%25.%25%5D%3C%2Fstrong%3E%5B%25%2FvalidatedKeywords%25%5D%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2FvalidatedKeywords.0%25%5D%5Cn%20%20%20%20%5B%25%23branchId%25%5D%5Cn%20%20%20%20%3Cfooter%20class%3D%5C%22catalog-tag-template-footer%5C%22%3E%5Cn%20%20%20%20%20%20%3C!--%23include%20virtual%3D%5C%22%2Fxwidgets%2Fportallayout%2Ffooter%3FbranchId%3D%5B%25branchId%25%5D%26page%3Dcatalog%252Ffooter%5C%22--%3E%5Cn%20%20%20%20%3C%2Ffooter%3E%5Cn%20%20%20%20%5B%25%2FbranchId%25%5D%5Cn%20%20%3C%2Fdiv%3E%5Cn%3C%2Fdiv%3E%5Cn%5Cn%22 %22%5Cn(function()%7Bvar%20t%2Cn%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%2Cr%2Cs%2Ch%3Br%3Dfunction(t)%7Bvar%20n%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%3Ba%3D%5B%5D%3Bfor(o%3D0%2Ci%3Dt.length%3Bo%3Ci%3Bo%2B%2B)%7Be%3Dt%5Bo%5D%3Be.provider%7C%7C(e.provider%3D0)%3Ba.push(function()%7Bvar%20t%2Co%2Ci%2Ca%3Bi%3De.branch%3Ba%3D%5B%5D%3Bfor(t%3D0%2Co%3Di.length%3Bt%3Co%3Bt%2B%2B)%7Bn%3Di%5Bt%5D%3Ba.push(n.provider%7C%7C(n.provider%3D0))%7Dreturn%20a%7D())%7Dreturn%20a%7D%3Bn%3Dfunction(t%2Cn)%7Bvar%20o%2Ci%2Ce%2Ca%2Cr%2Cs%2Ch%2Cu%2Cg%3Bg%3D%5B%5D%3Bfor(a%3D0%2Cr%3Dt.length%3Ba%3Cr%3Ba%2B%2B)%7Bs%3Dt%5Ba%5D%3Bi%3D(h%3Ds.branch)!%3Dnull%3Fh%5B0%5D%3Avoid%200%3Be%3Di!%3Dnull%3F(u%3Di.contact)!%3Dnull%3Fu%5B0%5D%3Avoid%200%3Avoid%200%3Bif(e%3D%3Dnull)%7Bcontinue%7Do%3De.dtype%3Bif(!(o%3D%3D%3D%5C%22PSTNPhoneContact%5C%22%7C%7Co%3D%3D%3D%5C%22MobilePhoneContact%5C%22%7C%7Co%3D%3D%3D%5C%22FaxContact%5C%22))%7Bcontinue%7Ds.first_phone_contact%3Dn.contact_humanized(e.dtype%2Cs.country_phonecode%2Cs.town_phonecode%2Ci.country_phonecode%2Ci.town_phonecode%2Ce.value%2Ce.mask_regex%2Ce.mask_replacement)%3Bg.push(s.first_phone_id%3De.id)%7Dreturn%20g%7D%3Bo%3Dfunction(t)%7Bvar%20n%2Co%2Ci%2Ce%2Ca%3Bi%3Dt.page%2Ce%3Dt.pageCount%2Ca%3Dt.tag%3Bif(!(i!%3Dnull%26%26e!%3Dnull%26%26a!%3Dnull%26%26e%3E1))%7Breturn%7Dt.pages%3Dfunction()%7Bvar%20t%2Ci%2Cr%3Br%3D%5B%5D%3Bfor(n%3Dt%3D0%2Ci%3De-1%3B0%3C%3Di%3Ft%3C%3Di%3At%3E%3Di%3Bn%3D0%3C%3Di%3F%2B%2Bt%3A--t)%7Bo%3Dn%2B1%7C0%3Br.push(%7Burl%3A%5C%22%2Fcatalog%2Ftag%2F%5C%22%2Ba%2B%5C%22%2Fpage%2F%5C%22%2Bo%2B%5C%22%2F%5C%22%2Ctitle%3Ao%2Cpage%3Ao%7D)%7Dreturn%20r%7D()%3Bif(t.page%3E%3D2)%7Bt.prevPage%3Dt.pages%5Bt.page-2%5D%7Dif(t.page%3Ct.pages.length)%7Bt.nextPage%3Dt.pages%5Bt.page%5D%7Dreturn%20t.pages%5Bt.page-1%5D.active%3Dtrue%7D%3Bi%3Dfunction(t%2Cn)%7Bvar%20o%2Ci%2Ce%2Ca%3Bif(n%3E1)%7Breturn%7Da%3D%5B%5D%3Bfor(o%3Di%3D0%3Bi%3C%3D2%3Bo%3D%2B%2Bi)%7Ba.push((e%3Dt%5Bo%5D)!%3Dnull%3Fe.highlighted%3Dtrue%3Avoid%200)%7Dreturn%20a%7D%3Bt%3Dfunction(t%2Cn%2Co)%7Bvar%20i%2Ce%2Ca%2Cr%3Bif(t%3D%3Dnull)%7Breturn%7Da%3D%5B%5D%3Bfor(i%3D0%2Ce%3Dt.length%3Bi%3Ce%3Bi%2B%2B)%7Br%3Dt%5Bi%5D%3Br.host%3Do%3Ba.push(r.domain%3Dn)%7Dreturn%20a%7D%3Bif(this.organizations%3D%3Dnull)%7Bthis.organizations%3D%5B%5D%7Dh%3Dthis.organizations%3Bfor(e%3D0%2Ca%3Dh.length%3Be%3Ca%3Be%2B%2B)%7Bs%3Dh%5Be%5D%3Bthis.organization_doAllGood(s%2Cthis.protocol%2Cthis.server)%3Bs.protocol%3Dthis.protocol%7Dt(this.organizations%2Cthis.domain%2Cthis.host)%3Bt(this.sameTags%2Cthis.domain%2Cthis.host)%3Br(this.organizations)%3Bn(this.organizations%2Cthis)%3Bi(this.organizations%2Cthis.page)%3Bo(this)%3Bthis.staticOrganizationsCount%3Dthis.organizations.length%7D)%3B%5Cn%22 %22%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%A2%D0%AD%D0%A6%22 %22%22

Теплоэнергоснабжение, ТЭЦ

(стр. 1)
Теплоэнергоснабжение, ТЭЦ в Калининграде находят по словам: котельные наружные сети теплового снабжения передача электроэнергии производство электроэнергии реализация электроэнергии снабжение тепловой энергией снабжение электрической энергией тепловое снабжение тепловые электростанции Тепломагистраль